ΔΕΔΔΗΕ Κω: Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην πόλη της Κω
Τοπικά
27/05/2024

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών
εργασιών θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 29-05-2024
ημέρα Τετάρτη από 08:00 έως 10:00, στις οδούς Μακρυγιάννη, Οικονόμου
& Πλαστήρα, στο νησί της Κω.
Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την
προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να
θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα
στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης
Διευθυντής Περιοχής Κω