ΔΕΔΔΗΕ Κω: Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος
Τοπικά
06/06/2024

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω έκτακτων αναγκαίων τεχνικών
εργασιών θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος,
την 06-06-2024 ημέρα Πέμπτη στο διάστημα μεταξύ 14:00 έως 15:00,
κατά μήκος της επαρχιακής οδού από το Μαρμάρι έως την πόλη της Κω,
στο Τιγκάκι & στην πόλη της Κω, στο νησί της Κω.
Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την
προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να
θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα
στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης
Διευθυντής Περιοχής Κω