Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη 16/12/2020 στην Κω
Τοπικά
15/12/2020

ΟΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών,θα πραγματοποιηθεί Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος  την Τετάρτη 17.12.2020από 07:15έως 08:00 στις περιοχές Λινοπότι, ΑσκληπιείοΑμπάβρης,Πόλη της ΚΩ, και Ψαλίδι,στο νησί της Κω.

 

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από 08:00 έως 09:00 στην περιοχή γύρω από τα φανάρια στην επαρχιακή οδό προς Τιγκάκι, στο νησί της Κω.

 

Ηεπανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών,θα πραγματοποιηθεί Διακοπή την Τετάρτη 16.12.2020από 07:00έως 08:00 στις περιοχές Αντιμάχεια, Αεροδρόμιο και Καρδάμαιναστο νησί της Κω.

 

Ηεπανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος. 

 

 

Ν. Ι . Θεοφιλίδης 

Διευθυντής Περιοχής Κω