Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ για διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος τη Δευτέρα 26.07
Τοπικά
25/07/2021

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών
εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 26-07-2021
ημέρα Δευτέρα από 08:00 έως 13:00 στον Επαρχιακό από το οινοποιείο «ΠΕΤΡΑ
ΜΑΡΙΝΟΥ» στο Λινοπότι έως και την διασταύρωση στο Μαρμάρι, στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την
προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να
θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα
στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης
Διευθυντής Περιοχής Κω