ΒΑΚΟΥΦ.Μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό.
Τοπικά
24/07/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω διακηρύττει ότι, 1. Δυνάμει της με αριθμό 12/1-7-2020, θέμα 4 ο , απόφαση του Δ.Σ. του Βακούφ Κω, εγκρίθηκε η μίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό 15 αγροκτημάτων που βρίσκονται στην Κω εξοχή και σε διάφορα χωριά της Κω. 2. Η μίσθωση των αγροκτημάτων θα γίνει με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό στα γραφεία του Βακούφ Κω και ενώπιον των μελών του Δ.Σ. του Βακούφ Κω. 3. Η δημοπρασία θα γίνει στις 10-08-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. 4. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για μία τετραετία. 5. Τα αγροκτήματα μισθώνονται για αγροτική χρήση. Οι κύριοι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή της κανονικής διακήρυξης παρακαλούνται να απευθύνονται στα γραφεία του Βακούφ Κω, Μητροπόλεως 1 και στο τηλέφωνο 22420 22436. Η Πρόεδρος ΚΟΤΖΑΟΓΛΑΝ ΕΛΒΑΝ