Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 28 Ιουλίου ημέρα Τρίτη από 08:00 έως 14:00 στην περιοχή πίσω από το Ξενοδοχείο Πανόραμα στο Ψαλίδι στης Κω.
Τοπικά
27/07/2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΕΔΔΗΕ

 Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 28-07-2020 ημέρα Τρίτη από 08:00 έως 14:00 στην περιοχή πίσω από το Ξενοδοχείο Πανόραμα  στο ψαλίδι  στο νησί της Κω. Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.