Θερινά Ιπποκράτεια 2022: Ομιλία με θέμα «Εκπαιδευτικά συμπόσια και αθλητικές διοργανώσεις ως μέσα επανατοποθέτησης της τουριστικής Κω»
Τουρισμός
28/09/2022

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, το Γραφείο Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης και ο εκπαιδευτικός φορέας ENSyntropy, διοργάνωσαν ομιλία με θέμα «Εκπαιδευτικά συμπόσια & αθλητικές διοργανώσεις ως μέσα επανατοποθέτησης της τουριστικής Κω», σήμερα Τετάρτη στο Χάνι. 

Ομιλητές ήταν:

  1. Ο Δρ. Νικόλαος Διβινής, Διδάκτωρ Αεροδιασημικής & Ιδρυτής ENSYntropy Education & Consulting (ENSEAC) με θέμα ομιλίας: «Eκπαιδευτικά σεμινάρια» και

  2. Ο Δρ. Χρυσόστομος Γιαννουλάκης, Διδάκτωρ Αθλητικής Διοίκησης & Συντονιστής

Εκπαίδευσης- ENSYntropy με Θέμα ομιλίας: «Εκπαιδευτικές διοργανώσεις».

 

H ομιλία αποσκοπούσε στην παρουσίαση στοχευμένων προτάσεων για την ανάδειξη του τουρισμού στην Κω, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς τουρισμού, πολιτισμού, εκπαίδευσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Έλαβε χώρα επίσης μια σύντομη παρουσίαση του έργου της ENSYntropy, η οποία έχει στόχο τον εμπλουτισμό της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από ένα πρόγραμμα μαθημάτων και δράσεων εξωστρέφειας ως δεξαμενή εκπαίδευσης (education tank).

Η ΕNSyntropy έχει τη βάση της στη Σουηδία με πυρήνες στην Ελλάδα, Γερμανία, Καταλονία και Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό την προσφορά εκπαίδευσης για τη διεύρυνση γνώσης, την αύξηση της συνειδητότητας και την ερμηνευτική καλλιέργεια.

Ο φορέας αποτελείται από μία ετερογενή-όσον αφορά γνωστικά πεδία- επιστημονική ομάδα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα όπως ιατρική, θετικές επιστήμες, αθλητισμό, ιστορία/αρχαιολογία και τεχνολογία/πληροφορική. Η εκπαιδευτική διαδικασία υλοποιείται μέσω πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβουλευτικής, αγωγή υγείας, σχολείου γονέων, έρευνας/ανάπτυξης και δράσεων (συμπόσια, retreats).

 

Η ΕΝSyntropy συνεργάζεται με: α) εκπαιδευτικούς φορείς (π.χ. σχολεία, πανεπιστήμια), β) οργανισμούς Think tank (π.χ. InnovaSpace) και ερευνητικά ινστιτούτα, γ) κερδοσκοπικές και μη-κερδοσκοπικές εταιρείες, και δ) μεμονωμένα άτομα.

Την εκδήλωση προλόγισε η Αντιδήμαρχος τουρισμού Σέβη Βλάχου η οποία ανέφερε πως η σημερινή ομιλία αποτελεί την κορύφωση των εκδηλώσεων του τριημέρου της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού. Προσέθεσε πως πρόκειται για μια ξεχωριστή ομιλία επιστημονικου ενδιαφέροντος η οποία ξεκινάει με τον Ιπποκράτη επομένως η Κως ήδη διαθέτει το brand name της.

Έπειτα το λόγο πήρε ο απόφοιτος Ακαδημίας εμπορικού Ναυτικού Γιώργος Χρυσόπουλος, αναφερόμενος με όμορφα λόγια στον καθηγητή του Νικόλαο Διβινή.

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι κεντρικοί ομιλητές Νικόλαος Διβινής και Χρυσόστομος Γιαννουλάκης.

Μετά το πέρας των κεντρικών ομιλιών, έλαβε χώρα εποικοδομητική συζήτηση με το κοινό.

Φωτογραφίες
Ρεπορτάζ