Δ.Α Βασιλείου Πουλιού: «Η νομική ευθύνη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε περίπτωση κρούσματος κορονοϊού»
Τουρισμός
25/06/2020

Τα ξενοδοχεία ανοίγουν 1η Ιουλίου,  ένα σημαντικό ζήτημα είναι η νομική ευθύνη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε περίπτωση κρούσματος κορονοϊού.

Το υγειονομικό πρωτόκολλο είναι απαραίτητα προϋπόθεση να εφαρμοστεί από τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα, προκειμένου να κατοχυρωθούν νομικά απέναντι στους πελάτες τους και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο κάποιοι εξ αυτών να στραφούν δικαστικά εναντίον τους σε περίπτωση που νοσήσουν από CoVid-19.

Σημαντικό είναι  να τονιστεί, ότι η τουριστική επιχείρηση ευθύνεται επιπλέον και για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του προσωπικού της, αλλά και των προσώπων που έχει ορίσει ως υπεύθυνους για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, εφόσον βεβαίως οι επίμαχες πράξεις ή παραλείψεις έγιναν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δημιουργούν υποχρέωση αποζημιώσεως. Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να μεριμνήσουν για την άρτια εκπαίδευση του προσωπικού τους αναφορικά με την τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορονοϊού και να βεβαιωθούν ότι κάθε εργαζόμενος έχει ενημερωθεί για τα πρωτόκολλα υγιεινής και διαχείρισης κρουσμάτων CoVid-19 που εμπίπτουν στο πεδίο των καθηκόντων του.

Ας ακούσουμε την νομική σύμβουλο της Ένωσης ξενοδόχων Κω Διώνη Άλκηστη Βασιλείου πουλιού

Ρεπορτάζ