Υλοποίηση του Προγράμματος διάθεσης σχολικών τσαντών και γραφικής ύλης
Κοινωνικά
07/08/2020

Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΝΤΑΡΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

 Aνακοινώνει την υλοποίηση του Προγράμματος διάθεσης σχολικών τσαντών και γραφικής ύλης.

Το σωματείο Kos Kindness πρόκειται να διαθέσει δωρεάν σχολικές τσάντες και γραφική ύλη σε ευπαθείς κοινωνικά οικογένειες.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι παρακάτω κατηγορίες :

  1. Πολύτεκνες οικογένειες με ανεργία ενός γονέα.
  2. Οικογένειες με ανεργία και των δύο γονέων.

Ειδικές κατηγορίες δικαιούχων αποτελούν:

  1. οι μονογονεϊκές οικογένειες με κάρτα ανεργίας.
  2. οι μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Κάρτα ανεργίας
  • Όποιο άλλο έγγραφο αποδεικνύει μονογονεϊκή οικογένεια (Απόφαση δικαστηρίου σε περίπτωση διαζυγίου ή ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο, όπου να αναγράφεται ο χρόνος της διάστασης των συζύγων  ή  βεβαίωση φυλάκισης ή βεβαίωση στρατιωτικής θητείας).

Η σειρά προτεραιότητας θα τηρηθεί με βάση την ημερομηνία προσκόμισης της αίτησης και των δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου γονέα μέχρι εξάντλησης της διαθέσιμης ποσότητας, στις αρμόδιες υπηρεσίες, υπόψη των:

  • Πορρή Ειρήνη, τηλ. 22420-67420 (Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω, Ζηπάρι).
  • Kαΐσερλη Aναστασία, τηλ. 22420-21502 (Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κω, Λάμπη)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 31 Αυγούστου 2020.