26  Ιουνίου Παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών
Κοινωνικά
25/06/2020

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ”

Οι ταχύτατες αλλαγές στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η όξυνση των ανισοτήτων, η αύξηση της αβεβαιότητας και η δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες παράδειγμα η υγειονομική κρίση που βιώνουμε, κυρίως όμως  η γενικότερη απαξίωση του ανθρώπου και  η αδυναμία νοηματοδότησης  της ίδιας της ζωής του,γενούν ποικίλα ερωτήματα και προβλήματα, που καλούμαστε να απαντήσουμε,αφού είναι όλα αυτά που διαμορφώνουν το περιβάλλον για την ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και εξαρτητικών συμπεριφορών.

Στόχος της Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας είναι η ενίσχυση των παραγόντων που θα ενδυναμώσουν  και θα προστατεύσουν το άτομο, υιοθετώντας μια θετική στάση ζωής. Τα  προγράμματα πρόληψηςβασίζονται σε αρχές και αξίες που θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Αναπτύσσουν την συναισθηματική νοημοσύνη, τις λειτουργικές σχέσεις, την ψυχική ανθεκτικότητα και καλλιεργούν συναισθηματικές, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες καθώς και δεξιότητες συμπεριφοράς και αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Οι δράσεις και τα Προγράμματα Πρόληψης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή πραγματικότητα καθώς το πεδίο  της πρόληψης μπορεί να λειτουργήσει  ως τόπος συνάντησης και δημιουργίας  ενός ασφαλούς πλαισίου, όπου οι άνθρωποι σε συνθήκες ομαδικότητας, συνεργασίας και συμπληρωματικότητας, επικοινωνούν με σεβασμό και εμπιστοσύνη, με στόχο τη συνδιαμόρφωση απαντήσεων σε θέματα που αφορούν επιλογές, και στάσεις  μέσα στο περιβάλλον του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών  να τονίσουμε ξανά  ότι η πρόληψη και προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας δεν αφορά μόνο τους ειδικούς, μας αφορά όλους. Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή καικινητοποίηση κάθε φορέα και κάθε μέλους της κοινότητας για την ενίσχυση των παραγόντων που ενδυναμώνουν , προστατεύουν το άτομο και  χαρακτηρίζουν ένα υγιή τρόπο ζωής.

Ρεπορτάζ