Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Κω (Video)
Κως
01/12/2022

Με μικρή συμμετοχή ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης για την γνωμοδότηση των φορέων επί του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού 2019-2023.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Κω τονίζοντας ότι η συζήτηση που γίνεται είναι προπομπός των θέσεων και της στρατηγικής του Δήμου Κω σχετικά με την τοπική οικονομική ανάπτυξη και οτιδήποτε υπάρχει στην διάθεση του Δήμου σε σχέση με αυτήν. 

Η Αντιδήμαρχος, κα Κασσιώτη Γεωργία, ανέφερε τα εξής: «Καλούμαστε λοιπόν σήμερα να εγκρίνουμε το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023 που αφορά την πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τα επιχειρησιακά προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των ΟΤΑ Α βαθμού, η κατάρτιση των οποίων προβλέπεται από τη νομοθεσία. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τους διαθέσιμους πόρους και τις δυνατότητές του ως οργανισμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Τα επιχειρησιακά προγράμματα καταρτίζονται στην αρχή της δημοτικής περιόδου θα ήθελα όμως να σημειώσω ότι υπήρξε μία καθυστέρηση όσον αφορά την κατάρτιση του ανωτέρω σχεδίου, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε αυτή η δημοτική περίοδος χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερη κυρίως λόγω της πανδημίας, που δεν επέτρεψε να προχωρήσουμε με γρήγορους ρυθμούς στις προγραμματισμένες διαδικασίες, αλλά και ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας αποτελεί το σοβαρό πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταποκριθούν στο σύνολο των έργων και των αρμοδιοτήτων τους. Για το λόγο αυτό το παρόν σχέδιο περιλαμβάνει την καταγραφή των δεδομένων για τα έτη 2020-2022 , περιλαμβάνει δηλαδή το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων καθώς και ο σχεδιασμός για το 2023. 

Στην συνέχεια η κυρία Δέσποινα Σαπουλίδου έκανε την παρουσίαση του προγράμματος. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους όπως έχουν καταρτιστεί στην Α’ φάση του Στρατηγικού Σχεδίου και δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του Δήμου Κω. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίζεται από την Διεύθυνση Προγραμματισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχεδιάζεται σειρά Δράσεων ενώ για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτείται η εξειδίκευση των Μέτρων και Στόχων σε Δράσεις καθώς και η συνοπτική περιγραφή του σχεδίου δράσης για κάθε αρμόδια υπηρεσία.

Οι τομείς που εξετάζονται ταυτίζονται με τους άξονες ανάλυσης του επιχειρησιακού και αφορούν τους κάτωθι τομείς:

Άξονας 1 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Εξετάζονται τα θέματα που αφορούν το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, η προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων, το οδικό δίκτυο, την πολιτική προστασία, καθαριότητα, στάθμευση, συγκοινωνίες και τις υποδομές.

Άξονας 2 Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός

Εξετάζονται τα θέματα που αφορούν την κοινωνική πολιτική, την πρόνοια, τα θέματα της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού

Άξονας 3 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

Εξετάζονται τα θέματα που αφορούν στον 3ο άξονα, όπως για παράδειγμα την ανάγκη στήριξης και υποστήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Άξονας 4 Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου

Εξετάζονται τα θέματα που αφορούν στην ανάγκη στελέχωσης του Δήμου, την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού κλπ.

 

Ρεπορτάζ