ΓΝ-ΚΥ ΚΩ: Yπεγράφει σύμβαση για την θέση Επικουρικού Οδοντιάτρου
Κως
18/01/2023

Η Διοίκηση του ΓΝ- ΚΥ ΚΩ σας ενημερώνει ότι στις 05 Ιανουαρίου  2023, υπεγράφει σύμβαση τριετής, με τον κ. Διακονικολάου Γεώργιο ,  σε θέση Επικουρικού Οδοντιάτρου με βαθμό Επιμελητή Β΄. Ο  ανωτέρω Ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Κέντρο Υγείας Κω  ( Πλατάνι) μέσω του 1535. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

  

ΓΝ-ΚΥ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ"