Τροποποιήθηκε η απόφαση αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων Δήμου Κω
Πολιτική
23/11/2022

Με απόφαση του Δημάρχου Κω Θεοδόση Νικηταρά τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.: 1985/22-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΧΛΝΩΛΕ-245) απόφαση του Δημάρχου Κω, ως προς το σκέλος που αφορά την ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων του Δήμου Κω. Συγκεκριμένα η θητεία των Αντιδημάρχων αντί για την 21η Νοεμβρίου του 2022 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2022.