Ετήσια Απολογιστική συνέλευση και προγραμματισμός δράσεων Εργατικού Κέντρου ΒΣΔ
Τοπικά
28/07/2020

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου 

Ετήσια Απολογιστική συνέλευση πραγματοποίησε η  Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου παρουσία των εκπροσώπων όλων των εργατικών σωματείων χθες στην αίθουσα Γεν .Συνελεύσεων με τον Διοικητικό , Οικονομικό Απολογισμό, Προϋπολογισμό και πρόγραμμα Δράσης ως θέματα στην ημερήσια διάταξη

Φωτογραφίες
Ρεπορτάζ